BAHARIYA  WORKSHOP  English

List of Participants and Papers        Abstracts   

Ve dnech 9. a 10. prosince 2008 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční Bahariya Workshop.
Toto pracovní setkání odborníků pořádá Český egyptologický ústav FF UK,  Archeologický ústav Akademie věd České republiky Praha, v.v.i.  a  Laboratoř geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na závěr druhé etapy projektu výzkumu egyptské Západní pouště (grantový projekt „Výzkum egyptské Západní pouště“, GA ČR 404/06/0513).
Vedle členů českého badatelského týmu, kteří budou prezentovat dosavadní výsledky vlastních výzkumů v odlehlé oáze el-Hajez v jižní části oázy Bahríja, byli přizváni i zahraniční egyptologové, archeologové a odborníci z dalších oborů, kteří se zabývají výzkumem oázy Bahríja a přilehlých oblastí egyptské Západní pouště.
Příspěvky přednesené na tomto setkání vyjdou následující rok formou sborníku.

Miroslav Bárta, Lenka Suková, Marek Dospěl

Kontakt a registrace
e-mail: bahariya.workshop@gmail.com
Český egyptologický ústav FF UK
http://egyptologie.ff.cuni.cz


The Czech Institute of Egyptology, the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, and the Geoinformatics Laboratory of the J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem have the honour to announce the holding of the Bahariya Workshop, which will take place in the premises of the Faculty of Arts, Charles University in Prague on 9–10 December 2008.
The workshop will mark the close of the second phase of the research project pursued by the Czech team in the El Hayez Oasis in Egypt (“Exploration of the Western Desert of Egypt”, research project No. GA ČR 404/06/0513).
The members of the Czech research team, who will present the hitherto results of their own research works in the remote El Hayez Oasis in the southern part of the Bahariya Oasis, will be joined by their foreign colleagues engaged in the exploration of the Bahariya Oasis and the adjacent areas of the Western Desert of Egypt, to share and discuss their experience and knowledge.
The proceedings of the workshop shall be published next year.

Miroslav Bárta, Lenka Suková, Marek Dospěl

Contact
e-mail: bahariya.workshop@gmail.com
Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague
http://egyptologie.ff.cuni.cz

Call for Papers Registration Form
DOC DOC
PDF PDF

nahoru