Historie objevování západní pouště

Následující fotografie byly pořízeny během jedné z expedic Ralfa Bagnolda do Západní pouště ve 20. letech 20. stol. a dokumentují neopakovatelné okamžiky spojené s objevováním pouště a místa, která dnes existují v mnohem horším stavu nebo již neexistují. Unikátní originály těchto fotografií byly poskytnuty egyptským geologem Bahajem Issawím pro další využití v našem projektu. Jejich publikaci připravujeme na rok 2008. Od prof. Issawího jsme získali další unikátní fotografie, které zveřejníme co možná nejdříve.
 

Rohlfsův dopis

Jezero Merga

 

Příjezd do Faráfry

Pottery HillPásové vozidlo
 

Odchod z Bílé pouště

 Gebel Kissu

Ajn Héz v Baharíji


Typická Západní poušť

Pottery Hill

Stromy severně od Baharíje

 

Pottery Hill

Pottery Hill

 

Letecký pohled na Západní poušť

Bír Šeb

Odjezd z Baharíje

 

Typická krajina severozápadně od Pottery Hillu

Pásové vozidlo táhnoucí Ford

Na cestě z Mútu

Vyprošťování uvíznutého vozidla

 

Rohlfsovy duny

 

Abú Minkár

Překonávání písečných dun

 

Členové expedice během chladného rána

Studna ve Faráfře


Rohlfsova mohyla

 

Bír Kassaba

Sestup do oázy Baharíja


Písečné duny

Automobily Ford zapadnuté v písku


Bílá poušť

Počátek cesty z Bír Tarfáwí do Uvejnátu

Beduíni Tebu v oáze Merga

Pozorovací vůz

Příjezd k Abú Minkáru


Datlové palmy v oáze Merga

 

Ulička ve Faráfře

 

nahoru