Kontakty

Vedoucí projektu a výzkumých prací v Západní poušti
Miroslav Bárta
- Český egyptologický ústav FF UK Praha, Celetná 20, 110 00 Praha 1
e-mail: miroslav.barta@ff.cuni.cz, http://barta.geolab.cz (zatím ve výstavbě)

Vladimír Brůna - Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Pracoviště FŽP UJEP v Mostě, Dělnická 21, 434 01 Most
e-mail: brun@geolab.cz, http://bruna.geolab.cz

Martin Tomášek - Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 110 01 Praha 1
e-mail: tomasek@arup.cas.cz, http://www.arup.cas.cz


nahoru