Profily účastníků expedice

Miroslav Bárta – archeolog, egyptolog a vedoucí výzkumu egyptské Západní pouště – Český egyptologický ústav FF UK Praha

Carlo Bergmann http://www.carlo-bergmann.de
Vladimír Brůna Laboratoř geoinformatiky, FŽP UJEP
Veronika Dulíková - Český egyptologický ústav FF UK Praha
Martin Frouz National Geographic Česko
Jaroslav Kroužek - EMERAN 1791, s.r.o - www.roubenka.eu
Jiří Melzer - MIBCON, s.r.o.

Miroslav Bárta - vedoucí expedice

Egyptolog, archeolog a vedoucí expedice. Od r. 1993 člen Českého egyptologického ústavu v Praze a Káhiře, vedoucí výzkumů Jižního Abúsíru a egyptské Západní pouště, specializuje se na období konce 4. a 3. tis. př. Kr.
Jeho hlavními úkoly na expedici bude udržet tým pohromadě, sledování starověkých obchodních cest, interpretace textů, dokumentace antropogenních aktivit datovaných do doby trvání civilizace starověkého Egypta a její interpretace v rámci vývoje a proměn Západní pouště.
 
Vladimír Brůna - http://bruna.geolab.cz - zástupce vedoucího expedice

Absolvoval obor geodézie a kartografie na ČVUT v Praze.
Od roku 2000 se datuje spolupráce s Miroslavem Bártou a v roce 2001 byl poprvé na archeologické expedici v Egyptě. Nové metody aplikované v archeologickém výzkumu v tuzemsku přenesl do egyptského prostředí a během spolupráce s egyptology se mu podařilo realizovat několik dílčích úloh z oblasti geodézie, kartografie, GIS a dálkového průzkumu. Uvedené metody přinesly egyptologům nové a dosud neexistující pohledy a metody v archeologickém výzkumu.

 
Veronika Dulíková pracuje v Českém egyptologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 2007. Je členkou řešitelského týmu profesora Miroslava Vernera a účastnicí archeologických expedic v Abúsíru pod vedením profesora Miroslava Bárty. Věnuje se období Staré říše, zaměřuje se především na administrativní problematiku.
Martin Frouz

Kromě pražské FAMU (kde se specializoval na reklamní a výtvarnou fotografii) vystudoval také Strojní fakultu ČVUT (obor přesná mechanika a optika).
V české redakci National Geographic pracuje od roku 2003 jako fotoeditor a fotograf. Některé jeho projekty můžete posoudit buď v časopise, nebo na webu National Geographic Česko (http://www.national-geographic.cz/).
Kromě publikování v médiích také pravidelně vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách, kde prezentuje především svoji volnou tvorbu. V roce 2002 a 2007 byl v soutěži CZECH PRESS PHOTO oceněn „Zlatým okem“
Od r. 2003 spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem. Tato spolupráce se postupně rozvíjí od počátku působení Českého National Geographic (2002). Do Egypta jezdí od roku 2003. Kromě časopisu a webové stránky NG Česko jste se s jeho fotografiemi z Egypta mohli setkat v poslední době na několika výstavách (ČNB, Lichtenštejnský palác na Kampě, Budova UK Palachovo náměstí, Roubenka Truskavna, ad.) a v mnoha publikacích s egyptskou a egyptologickou tématikou.
 

 

Carlo Bergmann http://www.carlo-bergmann.de
 
foto23.jpg
Jaroslav Kroužek - EMERAN 1791, s.r.o - www.roubenka.eu

na foto vpravo :-)
 

Jiří Melzer Jiří Melzer - MIBCON, s.r.o.
 

nahoru