Výprava do Jeskyně šelem - druhá česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a Gebel Uweinatu

Expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za podpory našich kamarádů.

Ve dnech 8. - 26. listopadu 2011 se uskutečnila druhá české vědecké expedice do oblasti Gebel Uweinatu a Gilf el-Kebíru v egyptské Západní poušti.

Gilf el-Kebír je pohoří u jihozápadního rohu hranic Egypta, poblíž hranice se Súdánem, Libyí a Čadem. Hlavní význam této výpravy spočívá v tom, že budeme zkoumat oblast, kde vznikly kořeny staroegyptské civilizace v době, kdy byla Sahara ještě úrodnou oblastí s jezery, s bohatou faunou a flórou. V důsledku vysychání oblasti dnešní Západní pouště došlo na konci 6. tis. př. Kr. k postupnému osidlování nilského údolí a formování staroegyptské civilizace. Expedice navazuje na naši první výpravu a budeme pokračovat v hledání a dokumentaci nejstarších stop lidské přítomnosti v egyptské Západní poušti.


Expedice se v pořádku vrátila do Káhiry. Přílet do ČR ve středu 30.11.2011 ve večerních hodinách.