Program expedice

Hlavní etapy postupu a cíle výpravy (viz mapy):
1. zaniklé starodávné oázy „Jakubovy studny“ a místo pobývání staroegyptských expedic stavitelů pyramid,
2. Abú Ballás s nálezy celých hrnců zanechaných zde staroegyptskými karavanami,
3. Písečné moře, oblast s tzv. silikou, křemičitým sklem vzniklým dopadem meteoritu,
4. Jeskyně plavců s neolitickými kresbami, když byla celá oblast savanou s jezery,
5. Nabta Playa, megalitické lokality z doby neolitu, kdy již probíhala migrace obyvatel Západní pouště v důsledku vysychání do nilského údolí,
6. starověké obchodní cesty, kterými putovaly staroegyptské karavany na oslech až k Čadskému jezeru.