Ve dnech 3. - 26. listopadu 2008 se uskutečnila první české vědecké expedice do oblasti Gilf el-Kebíru v egyptské Západní poušti.

Gilf el-Kebír je pohoří u jihozápadního rohu hranic Egypta, poblíž hranice se Súdánem, Libyí a Čadem. Hlavní význam této výpravy spočívá v tom, že bude zkoumat oblast, kde vznikly kořeny staroegyptské civilizace v době, kdy byla Sahara ještě úrodnou oblastí s jezery, s bohatou faunou a flórou. V důsledku vysychání oblasti dnešní Západní pouště došlo na konci 6. tis. př. Kr. k postupnému osidlování nilského údolí a formování staroegyptské civilizace. Expedice bude mít za cíl hledat a dokumentovat nejstarší stopy lidské přítomnosti a činnosti v Západní poušti. Nejzazším cílem bude Jeskyně plavců (známá též z filmu Anglický pacient) s unikátními neolitickými malbami plavců (jeden z nich je ostatně i ve znaku výpravy).

 Články o expedici na www.iDNES.cz - 12.11. - 17.11. - 22.11. 2008 a v Lidových novinách 22.11.
Články v MfDnes - gilf1 - gilf2 - gilf3 a další článek zde.

 Informace na stránkách National Geographic Česko - Výstava na půdě Akademie věd ČR

Chcete se podívat do egyptské Západní pouště, přespat v nádherné oblasti Bílé pouště, vydat se na pouštní trek?
Naši beduíni Vám vše zajistí. Kontakty zde.