Výprava do Jeskyně plavců - první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru

Expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Archeologického ústavu, v.v.i. v Praze.