Mapový list QENA ze souboru map Egypta v měřítku 1 : 500 000


Š Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP, z archivu Českého egyptologického ústavu FF UK Praha