Stránky věnované výzkumu egyptské Západní pouště


V průběhu světového egyptologického kongresu konaného v Káhiře r. 2000 byly přední egyptologické instituce vyzvány egyptskými vládními představiteli, aby napomohly ve výzkumu bezprostředně ohrožených oblastí na území Egypta. Mezi nimi byla na předním místě jmenována egyptská Západní poušť. Tato oblast Egypta patří v poslední době mezi archeologicky nejsledovanější, neboť nejnovější výzkumy ukazují, že právě zde, na východní Sahaře, proběhl proces primární neolitizace a domestikace dobytka. Rovněž se k nemalému překvapení odborné veřejnosti ukazuje, že tato východosaharská neolitická kultura plají se zásadním způsobem podílela na vzniku staroegyptské civilizace.

Na základě této výzvy egyptské vlády získal
Český egyptologický ústav FF UK v roce 2003 od Stálého výboru (Lagna dajma) Egyptské památkové organizace (EPO) povolení k archeologickému průzkumu v oblasti oázy El-Hajez, která se nachází v jižní části oázy Baharíja v egyptské Západní poušti asi 450 km jihozápadně od Káhiry. V letech 2003–2005 se Českému egyptologickému ústavu podařilo zajistit ze soukromých českých zdrojů (firma UNIS) prostředky k vyslání tří multidisciplinárních expedic do této dosud v podstatě archeologicky neprobádané oblasti. Získáním koncese na výzkum oázy El-Hajez a dosavadními výsledky výzkumu se Českému egyptologickému ústavu podařilo významně rozšířit své vědecké aktivity a rychle se zapojit do mezinárodní spolupráce při výzkumu východní Sahary a zachytit nový, velmi dynamicky se rozvíjející trend v egyptské a světové archeologii. Více o Západní poušti na www. Mapa západní pouště - pdf.

V roce 2006 vstoupil český projekt výzkumu oázy El-Hajez do druhé fáze, jejímž cílem je archeologický výzkum, epigrafická dokumentace, mapování starověkých karavanních obchodních cest a studium paleoekologického vývoje v dané oblasti. Druhá etapa výzkumu je opět rozvržena do tří let (2006–2008) a financována z prostředků poskytnutých
Grantovou agenturou České republiky
(projekt GAČR č. 404/06/0513).

I vy můžete podpořit výzkum egyptské Západní pouště

Základní informace -
Oáza Baharíja a El-Hajéz